STRUKE:

naftni škriljevac

naftni škriljevac, sitnozrna crna ili tamnosiva taložna stijena listaste građe. Nastaje u anaerobnim okolišima pa može biti združen s ugljenim naslagama. Sadrži znatan udjel organske tvari koja je dosegnula tek niži stupanj dozrijevanja (maturacije) pa se još nije pretvorila u naftu, a nije bila ni istisnuta iz matične stijene. Naftni škriljevac ne sadrži, dakle, slobodnu naftu.

Citiranje:
naftni škriljevac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42769>.