TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Naša sloga

Naša sloga, najstariji list na hrvatskom jeziku u Istri. Isprva je izlazio u Trstu (1870–99), a zatim u Puli (1899–1915). Zamisao o njegovu pokretanju potekla je od biskupa J. Dobrile i pjesnika M. Bastiana, a osnovna mu je namjera bila prosvjećenje istarskih Hrvata i Slovenaca. Prvi broj lista, s podnaslovom Poučni, gospodarski i politični list, tiskan je u Lloydovoj štampariji. Prve dvije godine izlazio je kao dvotjednik, a zatim kao tjednik. Premda je u početku izlaženja Naše sloge odgovorni urednik lista bio Antun Karabaić, do 1879. stvarno ga je uređivao M. Bastian, a od 1883. do 1915. M. Mandić. Od 1899. list je izlazio u Puli isprva u nakladi tiskare A. Gabršček, potom u tiskari J. Komparić i na koncu u tiskari M. Laginja. Svaki broj imao je politički pregled s vijestima iz svijeta, članke o gospodarstvu, dopise iz pojedinih mjesta u Istri te šaljivu rubriku (razgovor Marka i Grge, a poslije Franine i Jurine o aktualnim događajima u Istri). List je bilježio kulturne, političke i gospodarske događaje u Istri, od osnivanja društava, otvaranja škola, održavanja skupština do izbora za pokrajinski sabor. Naša sloga znatno je pridonijela razvoju preporoda Hrvata i Slovenaca te jačanju političkog života u Istri. Zadnji broj izišao je 25. V. 1915. God. 1991. Centar za informacije i komunikacije u Pazinu ponovno je pokrenuo list kao polumjesečnik.

Citiranje:
Naša sloga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43068>.