STRUKE:

Nathan, George Jean

Nathan [nẹi'ϑən], George Jean, američki kazališni kritičar i urednik (Fort Wayne, 14. II. 1882New York, 8. IV. 1958). Zajedno s H. L. Menckenom uređivao (1914–23) časopis The Smart Set, a 1924. osnovao je i uređivao American Mercury: oba su časopisa bila vrlo utjecajna u intelektualnim krugovima i značajna za oblikovanje književnog i kazališnog ukusa američke publike. Osnovao je i uređivao (1932–35) časopis American Spectator, a nakon 1943. pisao je za newyorški Journal-American. Objavio je više od 30 knjiga kazališnih kritika i eseja, koje se odlikuju erudicijom i ciničnim pogledima na američko društvo. Među prvima je spoznao vrijednost djela E. O’Neilla te zagovarao djela H. Ibsena, A. Strindberga, G. B. Shawa, S. O’Caseyja i W. Saroyana. Značajnija djela: Kritičar i drama (The Critic and the Drama, 1922), Od Ibsenova doba (Since Ibsen, 1933) i drugo. Svoju je kritičarsku filozofiju izložio u djelu Autobiografija jednoga stajališta (Autobiography of an Attitude, 1925).

Citiranje:
Nathan, George Jean. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43081>.