Navarro Tomás, Tomás

Navarro Tomás [naβa'r:o toma's], Tomás, španjolski filolog i fonetičar (La Roda, Albacete, 12. IV. 1884Northampton, Massachusetts, SAD, 16. IX. 1979). Učenik J. R. Menéndeza Pidala, s kojim je pokrenuo časopis Revista de filología española; vodio je fonetski laboratorij u Centro de Estudios Históricos u Madridu. Nakon građanskog rata predavao je na američkim sveučilištima Syracuse i Columbia. Izdavao djela starih pisaca, vodio rad na Lingvističkom atlasu Iberskoga poluotoka (Atlas lingüístico de la Península Ibérica, počeo izlaziti 1962) i objavio studije o regionalnim oblicima španjolskoga (npr. Španjolski u Puerto Ricu – El español de Puerto Rico, 1948). Svojim Priručnikom španjolskog izgovora (Manual de pronunciación española, 1918) položio je temelje znanstv. proučavanju španjolske fonetike. Ostala djela: Studije iz španjolske fonologije (Estudios de fonología española, 1946), Umijeće stiha (Arte del verso, 1959) i dr.

Citiranje:
Navarro Tomás, Tomás. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43138>.