neobnovljivi izvori dobara

neobnovljivi izvori dobara, u zaštiti okoliša, tvari kojih je količina u prirodi ograničena i bit će jednom iscrpljena jer se ne obnavlja. To su npr. fosilna goriva (nafta, plin, ugljen), rude iz kojih se dobivaju kovine, te mineralne sirovine što se troše za materijalnu proizvodnju ili za stvaranje energije. Potrošnjom neobnovljivih izvora dobara stvara se čvrsti ili plinoviti otpad, koji opterećuje okoliš. Kako bi se odgodilo iscrpljivanje, npr. ruda, i smanjilo opterećenje okoliša, ulažu se napori u razvoj tehnologija njihove ponovne uporabe (recikliranja). U proizvodnji energije neobnovljivi izvori zamjenjuju se obnovljivim izvorima: Sunčevom energijom, vjetrom, potencijalnom energijom vode, biomasom. U novije doba u neobnovljive izvore dobara svrstava se i prostor.

Citiranje:
neobnovljivi izvori dobara. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43367>.