TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Nestor, Ion

Nestor [~to'r], Ion, rumunjski arheolog (Focşani, 25. VIII. 1905Bukurešt, 29. XI. 1974). Studirao u Bukureštu, Berlinu i Marburgu. Od 1925. u Nacionalnome muzeju starina u Bukureštu (ravnatelj 1947–51), a od 1956. voditelj Prapovijesnog odjela Arheološkog instituta i profesor na Sveučilištu u Bukureštu. Bavio se prapoviješću i razdobljem seobe naroda. Vodio arheološka istraživanja na lokalitetima Sărata Monteoru, Valea Jijiei, Suceava, Bratei, Dridu. Autor je prve sinteze prapovijesnog razdoblja u Rumunjskoj. Značajnije radove objavio u časopisu Dacia: Slavenska groblja staroga doba iz Sărata Monteorua (La Nécropole slave d’époque ancienne de Sărata Monteoru, 1957), Arheološki prilozi pitanju Protorumunja: kultura Dridu (Contribution archéologique au problème des Protoroumains: la Civilisation de Dridu, 1958), Uz periodizaciju mlađega neolitika u NR Rumunjskoj (Zur Periodisierung der späteren Zeitstufen des Neolithikums in der Rumänischen Volksrepublik, 1960).

Citiranje:
Nestor, Ion. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43491>.