TRAŽI DALJE:
STRUKE:

AT&T

AT&T (akronim od engl. American Telephone and Telegraph Corporation [əme'rikən te'ləfoun ən te'ligræf kʌ'mpəni]), američka telekomunikacijska kompanija sa sjedištem u New Yorku. Djelatnost joj se kreće od davanja usluga u telefonskom prometu, izradbe telefonskih aparata i druge telekomunikacijske opreme do izradbe elektroničkih računala, informacijsko-procesnih sustava, opreme za urede i proizvodnje optičkih kabela. Povijest kompanije seže u 1877., kada je A. G. Bell, zahvaljujući zaštićenomu patentu za telefon koji je izumio 1876., zajedno s još dvojicom ulagača osnovao Bell Telephone Company, koju su već sljedeće godine prodali skupini financijera. Godine 1885. Bell je, kao svoju podružnicu za izgradnju međugradskih telefonskih linija osnovao American Telephone and Telegraph Company (AT&T). Već 1899. AT&T postaje matičnom kompanijom Bell Systema. Unatoč čestim napadima i tužbama zbog »prirodnog monopola« (Graham-Willis Act, 1921; Sherman Act, 1949), AT&T je 1939. kontrolirao u SAD-u 83% telefona, 98% svih međugradskih linija, i 90% proizvodnje telefonske opreme; 1970-ih s gotovo milijun zaposlenih postaje najvećom svjetskom kompanijom, s ukupnom aktivom većom od General Motorsa, Exxon Corporation i Mobil Corporation zajedno.

Nakon godina parničenja, 1982. AT&T i Ministarstvo pravosuđa SAD-a postigli su sporazum prema kojem se AT&T odrekao 22 regionalne kompanije, koje su 1984. preustrojene i pretvorene u sedam regionalnih kompanija, neslužbeno poznatih kao »Baby Bells«. Prema tom antitrustovskom sporazumu AT&T-u je, uz zadržavanje svih ostalih djelatnosti, omogućen i ulazak u dotad zabranjeno područje kompjutorskih komunikacija, pa AT&T 1991. kupuje NCR Corporation, proizvođača računala i ostale elektroničke opreme, a 1994. Mc Caw Cellular Communication Inc., najvećeg nacionalnog davaoca usluga u celularnoj telefoniji. Godine 2005. kupila ga je SBC Comunications Inc., stvorivši tako novu AT&T korporaciju. Kupnjom kompanije BellSouth 1996. i konsolidacijom vlasništva nad kompanijama Cingular Wirelessom i YP. com izvršena je jedna od najznačajnijih transformacija kompanije. U 2019. s 247 000 zaposlenih ostvarila je 181,2 milijarde USD prihoda.

Citiranje:
AT&T. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 15. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4362>.