Atacama

Atacama [ataka'ma], pustinja u sjevernom Čileu, između 20° i 28° južne širine, duga oko 1000 km, obuhvaća oko 105 000 km². Leži između niskog obalnoga gorja na zapadu i Cordillera Domeyko u području Anda na istoku. Klima je vrlo suha (manje od 50 mm oborina godišnje), prosječne temperature razmjerno niske; vegetacija oskudna. U zapadnom dijelu slano tlo, na istoku aluvijalno ili pješčano s dinama. Bogata ležišta ruda bakra, srebra, olova, nikla, kobalta, željeza, salitre i boraksa. – U XIX. st. su se Čile, Bolivija i Peru sukobljavali oko Atacame zbog bogatih ležišta salitre. Nakon rata 1879–83., mirom u Ancónu (1883), Bolivija i Peru ustupile su to područje Čileu.

Atacama. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4366>.