STRUKE:

nezasićeni spojevi

nezasićeni spojevi, organski kemijski spojevi koji u svojoj molekuli imaju dvostruke ili trostruke veze između ugljikovih atoma (npr. ugljikovodici alkeni i alkini), zbog čega sadrže i manji broj vodikovih atoma ili jednovalentnih skupina nego odgovarajući zasićeni spojevi. Manje su stabilni i znatno reaktivniji od zasićenih spojeva. Nezasićeni spojevi su npr. etilen (CH2 = CH2), butadien (CH2 = CH–CH = CH2), benzen (C6H6), a njima odgovaraju zasićeni spojevi: etan (CH3–CH3), butan (CH3–CH2–CH2–CH3), cikloheksan (C6H12).

Citiranje:
nezasićeni spojevi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43669>.