TRAŽI DALJE:
STRUKE:

nikotinamid

ilustracija
NIKOTINAMID

nikotinamid (nikotin + amid), derivat nikotinske kiseline (→ vitamini). U živom svijetu nikotinamid ulazi u sastav važnih koenzima: nikotinamid-adenin-dinukleotida (NAD+) i nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfata (NADP+). Njihovi su reducirani oblici NADH i NADPH, a sudjeluju kao prijenosnici elektrona u reakcijama oksidacije i redukcije. U glikolizi, oksidaciji masnih kiselina i citratnom ciklusu NAD+ sudjeluje kao izravni oksidans koji se reducira u NADH. U tim se reakcijama ugljikovi atomi oslobađaju u sklopu molekule ugljikova dioksida (CO2), a NADH prenosi elektrone na konačni oksidans – kisik. U fosfoglukonatskom putu (alternativni put metabolizma glukoze) NADP+ se reducira u NADPH, koji pak sudjeluje u redukcijskim biosintetskim reakcijama.

Citiranje:
nikotinamid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43832>.