STRUKE:

Novak, Ivan Krstitelj

Novak, Ivan Krstitelj (Giam Battista), hrvatski entomolog (Hvar, 21. VI. 1848Hvar, VIII. 1893). Otac Petra Novaka. Učitelj u Vrbanju i Brusju na Hvaru te u njemačkoj Vojnoj pučkoj školi u Zadru. Uz učiteljsko zvanje intenzivno se bavio i botanikom, paleontologijom i arheologijom, a posebno entomologijom. Skupio je veliku entomološku zbirku, veliki herbarij biljaka otoka Hvara, paleontološku zbirku riba (90 primjeraka) te fosile gmazova i zbirku arheoloških predmeta s otoka Hvara. Obradio je gotovo 100 vrsta kukaca, pretežno ravnokrilaca (Orthoptera), otoka Hvara, a o fauni otoka objavio je tri priloga (Beč, 1888; Zagreb, 1890. i 1891). Njegovi podatci o kukcima Hvara prvi su vjerodostojni podatci o hrvatskoj fauni. Zbirka fosila, riba i gmazova bila je bez uspjeha nuđena Zoološkomu muzeju u Zagrebu, pa Prirodoslovnomu muzeju u Beču, a prodana je Geološkomu muzeju u Münchenu. Herbarij otoka Hvara prodan je u Švedsku. Entomološka zbirka, osim kornjaša koje je preuzeo njegov sin Petar, prodana je G. Stroblu u Admontu (Austrija), koji je istraživao i kukce Dalmacije. Arheološku zbirku Novak je poklonio Muzeju sv. Donata u Zadru.

Citiranje:
Novak, Ivan Krstitelj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44212>.