TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Obad, Stijepo

Obad, Stijepo, hrvatski povjesničar (Pridvorje, Konavle, 11. I. 1930Zadar, 8. IV. 2021). Diplomirao povijest na Filozofskome fakultetu u Sarajevu 1958., a doktorirao 1965. na Filozofskome fakultetu u Zadru. Od 1964. do 2000. predavao na Filozofskome fakultetu u Zadru opću i ekonomsku povijest novoga vijeka te hrvatsku povijest od 1790. do 1918 (redoviti profesor od 1985). Glavno je područje njegova istraživanja povijest Dalmacije u XIX. st., posebice povijest dalmatinskog sela od druge polovice XVIII. st. do I. svjetskog rata (Dalmatinsko selo u prošlosti, 1990). Niz radova posvetio je zbivanjima 1848 (Dalmacija revolucionarne 1848/49. godine, 1987), neoapsolutizmu i narodnom preporodu u Dalmaciji te gospodarskim, političkim i kulturnim temama o prošlosti pojedinih dalmatinskih gradova. Ujedno je pisao o istaknutim osobama iz hrvatskog političkoga, znanstvenog i kulturnog života XIX. i XX. st. (F. Supilo, N. Nodilo, S. Antoljak, S. Brusina, J. Felicinović). Ostala djela: Konavoska Prevlaka (koautor J. Lučić, 1994), Južne granice Dalmacije: od XV. st. do danas (koautori Serđo Dokoza i Suzana Martinović, 1999). God. 2010. objavljen je Zbornik Stijepa Obada s cjelovitom bibliografijom toga autora.

Citiranje:
Obad, Stijepo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44520>.