TRAŽI DALJE:
STRUKE:

obradba tla

ilustracija
OBRADBA TLA, drljanje
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4ilustracija5

obradba tla, mehanički zahvat kojim se tlo rahli, okreće i miješa, u njega unose org. i mineralna gnojiva te biljni ostatci, priprema sjetveni sloj tla, tzv. sjetvena posteljica, suzbijaju korovi, i do dubine zahvata obradbe utječe na fizikalne, kemijske i biol. značajke tla. Razlikuju se osnovna ili primarna obradba tla, koja obuhvaća oranje, rigolanje i duboko rahljenje, i dopunska ili sekundarna obradba, koja obuhvaća blanjanje, tanjuranje, drljanje, kultivaciju, valjanje i frezanje.

Oranje je najstariji i najpoznatiji zahvat u pripremi za uzgoj bilja, s kojim je započeo sjedilački način života i postavljeni su temelji suvremene civilizacije. Započelo je drvenom ralicom, a zatim slijedi primjena pluga, koji može biti lemešni i diskosni. Najstariji je i najpoznatiji lemešni plug, koji se sastoji od crtala, lemeša i daske ili ogrnjače, a radi na načelu rezanja, okretanja i miješanja mase tla. Diskosni plug ima radno tijelo u obliku diska ili tanjura, a radi na načelu rezanja i miješanja mase tla. U odnosu na lemešni plug, zahvaća plići sloj tla, odlično miješa gnojiva i materijal za kalcifikaciju te uništava biljni pokrivač, odn. iznikle korove.

Rigolanje je vrlo duboko oranje, koje se od oranja razlikuje manjom širinom i većom dubinom. Primjenjuje se u pravilu kao agromelioracijski zahvat, koji prethodi podizanju višegodišnjih nasada: vinograda, voćnjaka i hmeljanika, pa je u pravilu praćeno melioracijskom gnojidbom, a prema potrebi i kalcifikacijom. Frezanje je postupak obradbe tla u kojem se ono trga, miješa i sitni rotirajućim oruđem – frezom, do dubine od 25 cm.

Citiranje:
obradba tla. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44609>.