obrazovna politika

obrazovna politika, pedagoška disciplina koja se empirijski, analitički i normativno bavi strategijom razvoja odgoja, obrazovanja i školovanja u nekom području; dio javne politike kojom se u društvu uređuje strategija razvoja obrazovanja s gledišta prioritetâ ukupnoga društv. razvoja. Suvremena obrazovna politika podložna je društv. promjenama i pluralitetu društv. razina, pa može biti usmjerena na neko konkretno područje (npr. obiteljska obrazovna politika), ali i na opću strategiju razvoja obrazovanja (kao područje društv. konsenzusa). Obrazovna politika polazi od filozofije odgoja i obrazovanja te prema općim i posebnim ciljevima programira, osmišljava i daje smjernice za dulje vremensko razdoblje u određenom području sustava odgoja i obrazovanja.

obrazovna politika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44622>.