TRAŽI DALJE:
STRUKE:

atmometar

atmometar (grč. ἀτμός: dah, para + -metar), zastarjeli naziv za isparitelj, evaporimetar, spravu za mjerenje količine isparene vode s površine. U meteorologiji se najčešće upotrebljava isparitelj klase A, limena posuda promjera 120 cm i visine oko 25 cm, napunjena vodom, u kojoj se svakih 24 sata mjeri količina isparene vode. Ta količina ne ovisi samo o vlazi prizemnoga zraka, već i o temperaturi vode i brzini vjetra pri tlu: što je temperatura viša, isparivanje će biti veće, a isto vrijedi i za brzinu vjetra.

Citiranje:
atmometar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4463>.