odlikovanja

ilustracija
ODLIKOVANJA, Medalja Bljesak
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4ilustracija5ilustracija6ilustracija7ilustracija8ilustracija9ilustracija10ilustracija11ilustracija12ilustracija13ilustracija14ilustracija15ilustracija16ilustracija17ilustracija18ilustracija19ilustracija20ilustracija21ilustracija22ilustracija23ilustracija24ilustracija25ilustracija26ilustracija27ilustracija28

odlikovanja (odličja), vidljivi znaci priznanja za zasluge ili podvige izvršene u ratu ili miru u vojnoj ili civilnoj službi, a koji po procjeni podjeljivača (uglavnom vrhovne državne vlasti) zaslužuju posebno isticanje. Imaju ponajprije moralni i počasni značaj, ali u nekim slučajevima njihovi nositelji mogu ostvariti izravnu (povlastice, mirovine) ili neizravnu (olakšano napredovanje u službi) materijalnu i statusnu korist. U nekim su zemljama pojedina odlikovanja namijenjena isključivo predsjednicima, odnosno vladarima prijateljskih država i članovima vladajućih kuća. Odlikovanja se dijele na dvije osnovne skupine: medalje i ordene. Medalje (od talijanskog medaglia) u pravilu su odlikovanja nižega reda (iako u SAD-u najviša odličja imaju taj naziv), a potječu već iz antike (rimske vojne phalerae, koje su se podjeljivale za hrabrost i druge zasluge). Najčešće su kružne ili elipsaste, a izrađuju se od različitih kovinskih slitina, katkad i od srebra i zlata, a često su samo posrebrene ili pozlaćene. Nose se na vrpcama koje se pričvršćuju na prsa. Ordeni (od latinskoga ordo: red) pretpostavljaju pripadnost njihova nositelja nekoj elitnoj skupini, po uzoru na viteške redove od kojih su se i razvili tijekom ranoga modernoga doba (posebice od XVII. i XVIII. st.). Među najstarijim su ordenima portugalski Vojni orden križa (ustanovljen 1319), engleski Orden podvezice (ustanovljen 1348) te danski Orden slona (ustanovljen 1464). Prvi orden za vojne zasluge, Orden sv. Luja, ustanovio je 1693. francuski kralj Luj XIV. U XVIII. st., a osobito nakon Francuske revolucije, institucija ordena se demokratizirala (→ legija časti). Za razliku od medalja, ordeni su u većini zemalja brojniji, raznolikiji i kitnjastiji. Izrađuju se također od kovina, najčešće plemenitih (srebra i zlata), a mogu biti ukrašeni i dragim kamenjem. Različitih su oblika (u europskim zemljama najčešće u obliku križa), a mogu se nositi izravno na prsima, na vrpcama, lentama ili ogrlicama. Originalna odlikovanja nose se na svečanoj odjeći i u posebno svečanim prigodama, dok se u manje svečanim prigodama nose (obično na lijevoj strani prsa) manje, praktičnije oznake koje ih simbolično zamjenjuju (vrpce ili lentice, rozete, značke). Odlikovanja se obično dijele u više stupnjeva (dva do osam), a u propisima većine zemalja postoji i njihova podjela prema načinu (vojna, civilna, mješovita) te okolnostima stjecanja (mirnodopska, ratna). U nekim slučajevima dodjeljuju se samo osobi za života te se nakon njezine smrti vraćaju, dok u drugim slučajevima ostaju u vlasništvu obitelji (bez s njim povezanih povlastica); niži stupnjevi pojedinog odlikovanja obično se vraćaju prilikom promicanja u viši stupanj. U nekim su se zemljama umjesto odličja mogli dodjeljivati počasni predmeti (npr. sablja u Osmanskom Carstvu).

Neka značajnija strana odlikovanja

Država Naziv odlikovanja Godina utemeljenja
Argentina Orden Osloboditelja sv. Martina 1957.
Australija Križ za hrabrost 1975.
Austrija Počasno odličje za zasluge 1952.
Belgija Orden Leopolda I. 1832.
Orden krune 1897.
Bosna i Hercegovina Orden zlatnog ljiljana 1994.
Orden slobode 1994.
Orden heroja Oslobodilačkog rata 1994.
Brazil Nacionalni orden Južnoga križa 1822 (kao Carski orden Južnoga križa, sadašnji naziv ima od 1932)
Orden Dom Pedra I. 1826.
Češka Orden bijeloga lava 1922.
Orden T. S. Masaryka 1994.
Danska Orden slona 1464.
Orden Dannebroga 1671.
Egipat Orden Nila 1915.
Finska Orden križa hrabrosti 1918.
Orden bijele finske ruže 1919.
Orden finskoga lava 1942.
Francuska Orden Legije časti 1802.
Orden akademskih palmi 1808.
Vojna medalja 1852.
Nacionalni orden za zasluge 1963.
Grčka Orden Spasitelja 1829.
Orden Feniksa 1926.
Orden časti 1975.
Indija Bharat Ratna 1954.
Param Vir Chakra 1950.
Italija Orden za vojne zasluge 1815 (u Pijemontu)
Orden talijanske krune 1951.
Orden zasluga 1951.
Izrael Medalja za odvažnost 1973.
Medalja za hrabrost 1973.
Japan Orden izlazećeg sunca 1875.
Orden krizanteme 1876.
Orden sv. riznice 1888.
Južnoafrička Republika Odličje dvorca Dobre nade 1952.
Orden Mapungubwe 2002.
Kanada Orden Kanade 1967.
Križ za hrabrost 1972.
Madžarska Orden za zasluge 1953.
Meksiko Carski orden Naše Gospe od Guadalupe 1822.
Carski orden meksičkog orla 1865.
Orden aztečkog orla 1943.
Nizozemska Kraljevski orden Nizozemske 1807.
Orden Unije 1810.
Orden nizozemskoga lava 1815.
Norveška Kraljevski orden sv. Olava 1897.
Njemačka Orden za zasluge (Pour le Mérite) 1951.
Poljska Orden za vojne zasluge 1792.
Orden preporoda Poljske 1921.
Orden bijelog orla 1992.
Portugal Vojni orden križa 1319.
Orden tornja i mača 1459.
Vojni orden Aviza 1789 (potječe iz XII. st.)
Rumunjska Orden rumunjske zvijezde 1870.
Orden rumunjske krune 1881.
Orden Mihaila Hrabroga 1916.
Ruska Federacija
(u Sovjetskom Savezu najpoznatija
odlikovanja bila su
Orden crvene zastave,
Orden Lenjina
i Orden pobjede)
Orden sv. Andrije Prvopozvanoga 1698 (u Ruskom Carstvu, obnovljen 1998)
Medalja Zlatna zvijezda heroja Ruske Federacije 1992.
Orden za hrabrost 1994.
Orden sv. Jurja 1769 (u Ruskom Carstvu, obnovljen 2000)
SAD Kongresna medalja časti 1861 (za mornaricu), 1862 (za kopnenu vojsku), 1960 (za zrakoplovstvo)
Purpurno srce 1782.
Legija zasluga 1942.
Predsjednička medalja za zasluge 1942.
Predsjednička medalja slobode 1963.
Slovačka Orden dvostrukoga bijeloga križa 1994.
Slovenija Časni znak slobode Republike Slovenije 1992.
Španjolska Orden Montesa 1312.
Orden zlatnog runa 1431.
Orden Karla III. 1771.
Kraljevski i vojni orden sv. Ferdinanda 1811.
Kraljevski američki orden Izabele Katoličke 1815.
Švedska Orden Serafima 1748.
Kraljevski orden mača 1748.
Orden Sjeverne zvijezde 1748.
Turska Orden slave 1831.
Visoki orden časti 1874.
Vatikan Vrhovni orden križa 1319.
Orden zlatne ostruge 1539.
Orden sv. Grgura Velikoga 1831.
Orden sv. Silvestra 1841.
Orden Pija IX. 1847.
Velika Britanija
(pojedina se britanska odličja
dodjeljuju i u zemljama Commonwealtha)
Orden podvezice 1348.
Orden čička 1687 (potječe iz 1452)
Orden kupanja 1725 (potječe od sličnih prigodnih odličja počev od 1399)
Orden sv. Mihaela i sv. Jurja 1818.
Viktorijin križ 1856.
Kraljevski Viktorijin orden 1896.
Orden zasluga 1902.
Orden Britanskog Imperija 1917.

Odlikovanja u Hrvatskoj

U hrvatskim krajevima viteški redovi osnivaju se već u XIV. st., npr. Viteški red zlatne ostruge uveden je za vladavine Ludovika I. Anžuvinca (1342–82), a Red zmaja za kralja Žigmunda. Nakon 1527. i dolaska Habsburgovaca na hrvatsko prijestolje Hrvati primaju odlikovanja Habsburške Monarhije. Nakon 1918. u Kraljevini SHS/Jugoslaviji dodjeljuju se odlikovanja bivše Kraljevine Srbije (Orden bijelog orla, Orden sv. Save) te uvode neka nova. Nezavisna Država Hrvatska imala je svoj sustav odlikovanja, dok su u narodnooslobodilačkome pokretu prva partizanska odlikovanja, po uzoru na sovjetska, ustanovljena 1943. Ta su odlikovanja prenesena u SFRJ, u kojoj ih je, nakon povećanja broja, ukupno bilo 41 (35 ordena i 6 medalja). Nastankom samostalne i suverene RH stvoreni su uvjeti za nova hrvatska odlikovanja. Uredba o odličjima za ratne zasluge donesena je 10. I. 1992., ali su od tada ustanovljenih odlikovanja dodjeljivani samo Orden Zrinskog i Frankopana i Domovinska kolajna. Novi Zakon o odlikovanjima RH Sabor je donio 10. III. 1995. Njime su hrvatska državna odličja podijeljena u tri vrste: veleredove, redove i ostala odlikovanja i medalje.

Neka odlikovanja država u sastavu kojih je bila Hrvatska

Država Naziv odlikovanja Godina utemeljenja
Habsburška Monarhija (Austro‑Ugarska) Orden zlatnog runa 1431.
Viteški orden Marije Terezije 1757.
Kraljevski ugarski orden sv. Stjepana 1764.
Medalja za hrabrost 1789.
Orden sv. Leopolda 1808.
Orden željezne krune 1815.
Orden Franje Josipa 1849.
Kraljevina Jugoslavija Orden jugoslavenske krune 1929.
Nezavisna Država Hrvatska Red krune kralja Zvonimira 1941.
Kolajna krune kralja Zvonimira 1941.
Vojnički red željeznog trolista 1941.
SFRJ Orden narodnog heroja 1943.
Orden partizanske zvijezde 1943.
Orden narodnog oslobođenja 1943.
Orden za hrabrost 1943.
Orden bratstva i jedinstva 1943.
Orden Republike 1945.
Orden rada 1945.
Orden zasluga za narod 1945.
Orden slobode 1945.
Orden junaka socijalističkog rada 1948.
Orden velike jugoslavenske zvijezde 1954.

Odlikovanja Republike Hrvatske

Naziv odlikovanja Datum utemeljenja
Orden kralja Tomislava 10. I. 1992., obustavljen
Orden hrvatskoga zavjeta 10. I. 1992., obustavljen
Orden Zrinskog i Frankopana 10. I. 1992.
Orden za junaštvo kneza Domagoja 10. I. 1992., obustavljen
Kolajna za junaštvo Nikole Šubića Zrinskog 10. I. 1992., obustavljena
Domovinska kolajna 10. I. 1992.
Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom 10. III. 1995.
Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom 10. III. 1995.
Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom 10. III. 1995.
Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom 10. III. 1995.
Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom 10. III. 1995.
Red kneza Branimira s ogrlicom 10. III. 1995.
Red kneza Domagoja s ogrlicom 10. III. 1995.
Red Nikole Šubića Zrinskog 10. III. 1995.
Red bana Jelačića 10. III. 1995.
Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana 10. III. 1995.
Red Ante Starčevića 10. III. 1995.
Red Stjepana Radića 10. III. 1995.
Red Danice hrvatske
(s likovima: Marka Marulića, Blaža Lorkovića,
Ruđera Boškovića, Nikole Tesle,
Franje Bučara, Katarine Zrinske
i Antuna Radića)
10. III. 1995.
Red hrvatskog križa 10. III. 1995.
Red hrvatskog trolista 10. III. 1995.
Red hrvatskog pletera 10. III. 1995.
Spomenica domovinskog rata 10. III. 1995.
Spomenica domovinske zahvalnosti 10. III. 1995.
Citiranje:
odlikovanja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44744>.