TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Odra

Odra, rijeka, lijevi pritok Kupe; duga je 82,7 km, porječje obuhvaća 603,5 km². Nastaje od dvaju izvorišnih krakova: Kosnice i Lomnice (Odrica). U Kupu se ulijeva kraj sela Odra Sisačka, odn. sjeverozapadnih predgrađa Siska. Glavni pritoci: Buna i Lekenik. Većim dijelom toka Odra teče usporedno sa Savom. Između Zagreba i Siska postoji tzv. odušni kanal Sava–Odra (52 km), kojim se Zagreb za visoka vodostaja Save brani od poplave.

Citiranje:
Odra. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44769>.