TRAŽI DALJE:
STRUKE:

okno

okno.

1. Vertikalni tunel ili sličan građev. objekt u zemlji koji omogućuje pristup uređajima i instalacijama u kanalizacijskoj mreži, hidrotehn. objektima, rudnicima, skloništima i dr. podzemnim prostorima. U kanalizacijskoj mreži najčešće se sastoji od ulaznoga otvora s poklopcem, silaznoga prostora (vrat ili grlo komore) te radne komore s posebno oblikovanim dnom (kineta). Postoji više tipova okana, npr. vodolovno okno ili slivnik, kojim se oborinske i druge vode prikupljaju s prometnih površina, silazno okno, revizijsko okno, okno za prekid rada. U hidroenergetskim građevinama oknima se dovodi voda do strojarnica, a u dubokim se građevinama za zahvat izvorske vode (kaptažama) oknima osigurava pristup do vodonosnih slojeva. Pristup do dubokih postaja podzemne željeznice omogućuju okna s dizalima, stubištima za nužni izlaz i instalacijskim vodovima. Okna za prozračivanje dovode zrak u duge tunele ili druge podzemne prostore različitih namjena i odvode ga iz njih.

2. U rudarstvu → rudnik

Citiranje:
okno. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44920>.