STRUKE:

oksidoreduktaze

oksidoreduktaze (prema oksidacija + redukcija), skupina enzima koji kataliziraju reakcije oksidacije i redukcije u metaboličkim procesima, pri čem je jedan od supstrata najčešće koenzim. Dijele se na: dehidrogenaze (kataliziraju reakcije dehidrogenacije), oksidaze (kataliziraju reakcije u kojima je molekularni kisik akceptor elektrona), oksigenaze (kataliziraju reakcije u kojima se atmosferski kisik izravno ugrađuje u organski spoj) i dr.

Oksidacija se zbiva u kataboličkim reakcijama; izravni oksidansi u tim su reakcijama koenzimi nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD+) i flavin-adenin-dinukleotid (FAD). Biosintetske reakcije često su redukcijske. U njima su izravni reducensi najčešće reducirani nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfat (NADPH) i flavin-adenin-dinukleotid (FADH2). U reakcijama oksidacije i redukcije u stanici sudjeluju i drugi prijenosnici elektrona (npr. citokromi i koenzim Q). (→ metabolizam)

Citiranje:
oksidoreduktaze. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44942>.