STRUKE:

Omurtag

Omurtag [~ta'g], bugarski kan od 816 (??, 831. ili 832). Sin bugarskoga kana Kruma. God. 816. sklopio je mir s bizantskim carem Lavom V. Armencem, a 822. dao potporu bizantskom caru Mihaelu II. prilikom ustanka Tome Slavena. Bio je prvi bugarski vladar koji je uspostavio odnose s Franačkom (824). Podvrgnuo je svojoj vlasti slavenske Abodrite (825) i prodro u Donju Panoniju (827. i 829). Kao posljedica njegovih osvajanja, na donjem je Dunavu i u savsko-dravskome međurječju (Panonska Hrvatska) bila uspostavljena granica između Bugara i Franaka. Naslijedio ga je najmlađi sin Malamir (831–836).

Omurtag. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 3.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45138>.