Ong, Walter Jackson

Ong [ɔ:ŋ], Walter Jackson, američki književni povjesničar i teoretičar (Kansas City, 30. XI. 1912Saint Louis, 12. VIII. 2003). Doktorirao 1955. na Harvardovu sveučilištu. Od 1959. bio je profesor na Sveučilištu Saint Louis. Razvio je utjecajnu teoriju medija i psihologije komunikacije povezujući antropologiju, sociologiju, retoriku, francuski strukturalizam i semiotiku s koncepcijama teoretičara medija iz Toronta (M. McLuhan, Eric Havelock). U svojem ključnom djelu Usmenost i pisanost: tehnologizacija riječi (Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, 1982) uveo je pojam sekundarne usmenosti. Ona se razvila u uvjetima pisanih medija nasuprot primarnoj usmenosti, koja im je prethodila. Posljedica prelaska s usmenosti na pisanost promjena je spoznajnog i osjetilnog ustrojstva recipijenata. Težište se komunikacije i percepcije premješta s auditivnih modaliteta na vizualne. Središnja je Ongova teza da pisanost ne potiskuje usmenost, već ju pohranjuje u njezinoj sekundarnoj, pisanoj formi. Tako se i u pisanome mediju, prema Ongu, mogu zateći mnogobrojne tehnike primarne usmenosti.

Citiranje:
Ong, Walter Jackson. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45160>.