Onofrio di Giordano de la Cava

ilustracija
ONOFRIO DI GIORDANO DE LA CAVA, Mala česma, Dubrovnik

Onofrio di Giordano de la Cava [onɔ:'frio ~ 62721orda:'no ~ ka:'va], talijanski graditelj i hidrotehničar (Cava kraj Salerna, početak XV. st.?). Djelovao 1436–43. u Dubrovniku. S Andriuzzom de Bulbitom izgradio je vodovod, podignuo dvije javne česme, tzv. Veliku Onofrijevu česmu (šesnaestostranični rezervoar sa stupovima i sa šesnaest odvodnih mjesta urešenih lisnatim maskeronima, pokriven kupolom i u donjem dijelu okružen odvodnim kanalom) kraj vrata od Pila i Malu česmu na trgu Luža pokraj gradskoga tornja. Kiparske radove na njegovim djelima izvodili su drugi majstori (Radovan Stjepković i Petar Martinov iz Milana). Radio je 1439–42. na pregradnji Kneževa dvora nakon požara 1435., te na izgradnji obrambenih zidina u Stonu i Cavtatu. Njegovi radovi imaju stilska obilježja južnotalijanske gotike.

Citiranje:
Onofrio di Giordano de la Cava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45171>.