TRAŽI DALJE:
STRUKE:

OPAC

OPAC (akronim od engl. Online Public Access Catalogue), računalni katalog knjižnice namijenjen javnosti i dostupan s bilo kojeg umreženoga računala. Korisnik pristupa katalogu putem jednostavnoga grafičkog sučelja koje omogućuje komuniciranje bez posrednika. Prvi OPAC-i nastali su 1970-ih, kada su knjižnice počele prenositi svoje kataloge na listićima u računalne baze podataka. U 1980-ima OPAC-ima se počelo pristupati preko Web sučelja, pa se danas ti katalozi ponekad nazivaju i WebPAC. Od kataloga na listićima razlikuju se po većem broju pretraživih elemenata i po mogućnosti izravne posudbe ili rezervacije jedinice građe. Suvremeni OPAC-i često korisniku omogućuju da uz bibliografski zapis dobije i potpuni tekst djela koje traži.

Citiranje:
OPAC. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45194>.