STRUKE:

oralna kirurgija

oralna kirurgija, specijalistička stomatološka disciplina koja se bavi kirurškim zahvatima na zubima, čeljustima i u usnoj šupljini. Oralnokiruršku praksu pokrenuo je američki liječnik Simon Peter Hullihen (1810–57) polovicom XIX. st. Moderni razvoj oralne kirurgije započeo je 1869. objavljivanjem djela Sustav oralne kirurgije (A System of Oral Surgery) američkog stomatologa Jamesa Edmunda Garretsona (1828–95), koji je utemeljio oralnu kirurgiju kao specijalističku disciplinu.

Citiranje:
oralna kirurgija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45368>.