Organizacija zemalja izvoznica nafte

Organizacija zemalja izvoznica nafte (engleski Organization of the Petroleum Exporting Countries, akronim OPEC), međunarodna organizacija osnovana radi usklađivanja naftnih politika te osiguravanja tehničke i ekonomske pomoći državama članicama, sa sjedištem u Beču. Organizaciju su 1960. na Konferenciji u Bagdadu osnovali Irak, Iran, Kuvajt, Saudijska Arabija i Venezuela, a poslije su im se pridružili: Katar (1961), Indonezija i Libija (1962), Abu Dabi (1967), čije je članstvo 1974. preneseno na Ujedinjene Arapske Emirate, Alžir (1969), Nigerija (1971), Ekvador (1973), Gabon (1975–96) i Angola (2007). Gabon je istupio 1995., Ekvador je suspendirao članstvo 1992–2007., a Indonezija od 2009. Politika OPEC-a formulira se na konferencijama izaslanika zemalja članica koje se održavaju najmanje dva puta godišnje. Organizacijom upravlja odbor guvernera, koje izabiru zemlje članice, a predsjednika bira Konferencija. U pozadini osnutka OPEC-a bilo je suprotstavljanje golemoj moći Međunarodnoga naftnoga kartela, koji je 1928. okupio najjače svjetske naftne kompanije (Exxon, Texaco, Standard Oil, Mobil Oil, Gulf Oil, British Petroleum, Shell) koje su diktirale cijene nafte na tržištu. Kartel je, kontinuirano kršeći koncesije, proizvodio veće količine nafte od potražnje na svjetskom tržištu pa je time održavao niske cijene. Prvotna uloga OPEC-a 1960-ih svodila se na sustavnu borbu za reviziju ugovora o koncesijama s krajnjim ciljem nacionalizacije naftnih izvora. Do sredine 1970-ih OPEC je okupljao zemlje koje su zajedno imale oko 65% svjetske proizvodnje nafte. Regulirajući cijenu nafte smanjenom proizvodnjom, uzrokovao je porast cijene s 3 USD po barelu u 1973. na 30 USD po barelu u 1980. Utjecaj arapskih zemalja u OPEC-u bio je velik, te je nafta korištena i kao sredstvo političkog pritiska na Izrael i zemlje koje su ga podupirale (npr. uvođenjem privremenog embarga na isporuke nafte SAD-u i Nizozemskoj 1973). Početkom 1980-ih utjecaj OPEC-a na svjetsku cijenu nafte smanjio se, jer su industrijske zemlje uzvratile uštedama, korištenjem alternativnih izvora energije (ugljen i nuklearna energija), otkrivanjem vlastitih naftnih izvora itd.

Citiranje:
Organizacija zemalja izvoznica nafte. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45471>.