TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Oriovac

Oriovac, naselje i općinsko središte u Slavoniji, 24 km zapadno od Slavonskoga Broda; 1830 st. (2011). Leži u podnožju Dilja, na 116 m apsolutne visine, sjeverno od Jelas-polja, uz željezničku prugu i cestu (usporedna s autocestom) Nova Gradiška–Slavonski Brod. Župna crkva sv. Emerika. Poljodjelstvo (pšenica, zob, ječam, kukuruz, uljna repica, vinova loza i dr.); stočarstvo (svinja, govedo). Drvna industrija (pokućstvo); ribnjačarstvo. – Ime naselja potječe od imena obližnjeg lokaliteta Oriova draga. Prvi se put spominje 1220. u povelji obitelji Giletić, čiji su članovi bili vlasnici posjeda do poč. XIV. st. Potom se nalazilo u vlasništvu obitelji Csák te drugih velikaških obitelji. Osman. vojska osvojila je Oriovac 1535; do danas je ondje sačuvana tur. česma iz XVII. st. Nakon oslobođenja od Osmanlija potkraj XVII. st. Oriovac je postao dijelom vojnokrajiške Gradiške pukovnije te je u njem osnovana župa (1691). Nakon ukinuća Vojne krajine (1881) bio je u sastavu Požeške županije. God. 1959. započela je s radom tvornica namještaja »Oriolik«.

Citiranje:
Oriovac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45518>.