STRUKE:

audiatur et altera pars

audiatur et altera pars [audia:'tur ~ a'ltera ~] (lat.: neka se čuje i druga strana), načelo parničnoga, kaznenoga, upravnog i disciplinskog postupka prema kojem organ koji vodi postupak mora, prije donošenja odluke, saslušati obje stranke, odnosno omogućiti objema strankama da se izjasne o navodima i zahtjevima protivne stranke. To je u modernom postupku jedno od osnovnih načela, omogućuje jednakost i potpuniju zaštitu prava stranaka, svestrano razmatranje te pravilnu ocjenu i rješenje sporne stvari.

Citiranje:
audiatur et altera pars. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4557>.