TRAŽI DALJE:
STRUKE:

oscilacije

oscilacije (kasnolatinski oscillatio: njihanje).

1. Općenito: kolebanja, nestalnost (oscilacije tečaja, oscilacije temperature).

2. Zbivanje kod kojega se neki fizikalni sustav ili neka pojava nakon promjene vraća u početno stanje. Najveće odstupanje od nekoga početnog stanja naziva se amplitudom. Za oscilacije žice, štapa, membrane ili za periodične promjene električne struje rabi se pojam titranje, a za oscilacije mehaničkog sustava s malim amplitudama vibracije. Širenjem oscilacija u prostoru nastaju valovi (elektromagnetski, morski, zvučni). – U geofizici, oscilacije Zemlje → potres

Citiranje:
oscilacije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45644>.