osobno računalo

osobno računalo (PC, akronim od engl. Personal Computer), digitalno elektroničko računalo prikladno za samostalan rad jednoga korisnika. U užem smislu, IBM PC kompatibilno računalo, tj. računalo zasnovano na modelu IBM PC iz 1981., kojim su postavljene norme za proizvodnju međusobno uskladivih računala, sklopovlja i programske podrške; osnovu te uskladivosti čine procesori Intel 8086 ili njihovi noviji nasljednici (→ mikroprocesor), te pokretački program BIOS.

Povijest

Prvim osobnim računalima smatraju se računala Apple I i II iz 1976–77., nakon čega su slijedila i računala drugih proizvođača, a njihova široka primjena počinje u prvoj polovici 1980-ih. U to je doba osobno računalo bilo namijenjeno samo za kućnu i uredsku primjenu, dok su se složenije zadaće (npr. računalna grafika, CAD, stolno izdavaštvo) mogle obavljati na moćnijim, ali mnogo skupljim računalima – radnim stanicama, koja su također bila namijenjena za rad jednoga korisnika. Samo za kućnu uporabu bilo je namijenjeno cjenovno najpristupačnije kućno računalo, nerijetko izrađeno u samogradnji, bez monitora, priključeno na televizor. Daljnji razvoj osobnih računala, osobito tijekom 1990-ih, kada su se njihove mogućnosti udvostručavale svakih osamnaest mjeseci, učinio ih je nezaobilaznim osobnim pomagalom pojedinca u manipulaciji najrazličitijim vrstama informacija (tekstovnim, slikovnim, filmskim i dr.) te pristupu internetu kao prevladavajućem mediju za razmjenu informacija današnjice. Istodobno je prošireno područje primjene osobnih računala na većinu profesionalnih, znanstvenih i sličnih zadaća. Od 2008. broj osobnih računala u svijetu premašuje 1 milijardu, a u Hrvatskoj je 2011. gotovo 70% kućanstava imalo računalo.

Sastavni dijelovi

Suvremeno osobno računalo sastoji se od više zasebnih dijelova koji zajedno čine računalni sustav. Osnovni dijelovi (računalne komponente) ugrađuju se u kompaktno kućište, a njima se po potrebi izvan kućišta priključuju uređaji računalne periferije, tj. dodatne (eksterne) jedinice vanjske memorije, te ulazno-izlazni uređaji za unos i prikaz podataka (uobičajeno tipkovnica, miš, monitor, te pisač, skener, zvučnici, igraća palica i dr.). Među računalne komponente ubrajaju se kućište, napajanje, koje pretvara ulaznu izmjeničnu struju električne mreže u istosmjernu struju nižeg napona (obično 3,3 V, 5 V ili 12 V), matična ploča (engl. motherboard) s ulogom sabirnice na koju se priključuju ostale komponente, procesor, tj. središnja jedinica za obradbu (→ mikroprocesor) s hladnjakom, središnji spremnik izveden kao poluvodička računalna memorija s proizvoljnim pristupom RAM, pomoćni spremnici za masovnu pohranu podataka (→ tvrdi disk; optički disk), zvučna kartica, koja omogućava ulaz i izlaz audiosignala te njihovu pretvorbu iz analognog u digitalni oblik i obratno, grafička kartica, koja priprema izlazne procesorske podatke za prikaz na monitoru, mrežna kartica, koja omogućuje povezivanje računala s računalnim mrežama, TV-kartica, koja omogućuje prijam televizijskoga signala i njegovu pretvorbu u digitalni oblik, i dr.

Vrste

Osobna računala pripadaju među mikroračunala, koja su, za razliku od velikih (engl. mainframe) računala, kompaktne izvedbe te ne zahtijevaju kontinuirano održavanje i posluživanje. Kućište osobnih računala isprva je bilo namijenjeno smještaju na površini radnog stola (engl. desktop) ili uz njega, pa se otud takva izvedba osobnog računala naziva stolno računalo. Nešto je novije prijenosno računalo, kadšto zvano prijenosnik (engl. notebook, laptop), koje se zbog manjih izmjera, ali potpune opreme (baterija, sklopivi zaslon s tekućim kristalima, integrirana tipkovnica, uređaj za pomicanje pokazivača – engl. touchpad) može lako prenositi te nekoliko sati raditi bez priključka na vanjski izvor električne energije. Od tih su osobnih računala još manja dlanovnici, pametni mobiteli i tablična računala. Dlanovnik (engl. palmtop ili PDA, kratica od Personal Digital Assistant: osobni digitalni pomoćnik) džepno je računalo dovoljno maleno i lagano da se pri korištenju može držati jednom rukom. Obično je opremljen zaslonom osjetljivim na dodir, a služi kao podsjetnik, adresar i sl., za pregledavanje interneta, slanje i primanje e-pošte, te satelitsku navigaciju. Danas ulogu dlanovnika sve češće preuzima pametni mobitel (engl. smartphone) sličnih mogućnosti. U nizu malih prijenosnih osobnih računala najnovije je tablično računalo, kadšto zvano pločasto računalo (engl. tablet computor) integrirano u kućište nešto većega tankog zaslona osjetljiva na dodir. (→ računalo; elektroničko računalo)

Citiranje:
osobno računalo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45736>.