TRAŽI DALJE:
STRUKE:

otpad

otpad, svaka čvrsta, tekuća ili plinovita tvar kojoj je istekao rok korisne ili dozvoljene uporabljivosti. Otpad je sporedan proizvod kućanstava, zdravstv. djelatnostî, tehničkog/tehnol. postupka, ili ostatak industr. proizvoda, odn. njegov razgradni dio. Razvrstava se po podrijetlu, agregatnome stanju (čvrsti, tekući ili plinoviti), svojstvima, zakonskoj definiciji (toksični, opasni, eksplozivni, radioaktivni, odn. podoban za ponovnu uporabu – recikliranje), te prema kratkoročnom ili dugoročnom riziku za zdravlje ljudi ili drugih živih bića i okoliša. Zbrinjavanje otpada tehnol. je djelatnost, kojom se on uklanja iz kruženja u okolišu (biogeokemijskoga ciklusa). Nakon izdvajanja onoga dijela koji je prikladan za recikliranje, ostatak se zbrinjava: zakopavanjem pod površinu tla, u nepropusne glinene slojeve ili stjenovita odlagališta (npr. radioaktivni otpad s dugim vremenom poluraspada); spaljivanjem, poglavito organskog otpada na temperaturama do 800 °C bez dodatka goriva, ili na 1300 °C uz utrošak goriva (plin, nafta), kada treba ukloniti toksične ili opasne tvari (npr. klorirane ugljikovodike ili klorirane polimere); potapanjem u veliku dubinu mora ili oceana, uz poštivanje međunar. propisâ i konvencija o tvarima potapanje kojih je dozvoljeno. Otpad i njegovo zbrinjavanje najveći su problem današnjih napora za očuvanje zdravog okoliša. – U Hrvatskoj (2004) ne postoje pouzdani podatci o godišnjim količinama stvorenog i zbrinutog otpada. Zbrinjavanje otpada organizirana je djelatnost u većim gradovima i naseljima, no istodobno postoji veliki broj nelegalnih, »divljih« odlagališta, a ona su opasnost za okoliš, posebno za podzemne i nadzemne vode. Unatoč postojećim planovima, zbrinjavanje toksičnog i opasnog otpada, uključivo i spaljivanje, nije riješeno prema normi i propisima EU, preporuci programa UN-a za okoliš (UNEP), odn. Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Citiranje:
otpad. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45898>.