STRUKE:

Augsburška konfesija

Augsburška konfesija (lat. Confessio Augustana), ispovijest vjere koju su reformatorski knezovi i gradovi predali Karlu V. na saboru u Augsburgu 1530. Sastavio ju je Melanchton, a odobrio Luther; njome se željelo pokazati da reformacija želi istrijebiti zloporabe u Crkvi. Nakon polemike, Melanchton se u drugoj konfesiji (Confessio variata) 1542. približio kalvinistima, zbog čega su ga napali ortodoksni luterovci. Prvotna Augsburška konfesija (Confessio invariata) poslužila je kao dogmatska osnova Lutherove crkve na saboru u Augsburgu 1555. i pri zaključivanju Westfalskoga mira 1648.

Citiranje:
Augsburška konfesija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4598>.