STRUKE:

Ožegović, Franjo

ilustracija
OŽEGOVIĆ, Franjo

Ožegović, Franjo, hrvatski naftni geolog (Vrdnik kraj Iriga, Vojvodina, danas Srbija, 19. VII. 1903Zagreb, 1. VII. 1978). Diplomirao 1938. i doktorirao 1944. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. God. 1945. bio je glavni geolog u Jugoslavenskome kombinatu za naftu i plin i u Generalnoj direkciji za naftu i plin. God. 1949. zaposlio se na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (poslije Tehnološki, zatim Rudarsko-geološko-naftni fakultet) u Zagrebu, gdje je bio predstojnik Zavoda za geologiju ugljena i nafte, dekan (1959/60), od 1963. redoviti profesor. Istraživao je stratigrafske i strukturne uvjete pojavljivanja nafte i prirodnoga plina u Hrvatskoj na temelju izdanaka i dubokih bušotina i smatra ga se začetnikom studija naftne geologije i geologije ugljena. Ističu se njegovi radovi o istraživanjima prvih hrvatskih naftnih polja u Moslavini i Međimurju te o istraživanjima ugljena u tuzlansko-majevičkome području (BiH). Bio je predsjednik i počasni član Hrvatskoga geološkog društva i prvi počasni član Znanstvenoga vijeća za naftu JAZU. Glavno mu je djelo Prilog geologiji mlađega tercijara na temelju podataka iz novijih bušotina u Hrvatskoj (1944).

Citiranje:
Ožegović, Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46041>.