STRUKE:

Paediatria Croatica

Paediatria Croatica [pedia:'tri∙a kro∙a:'tika], časopis za pedijatriju, adolescentnu medicinu i granične struke Hrvatskoga pedijatrijskoga društva i Hrvatskoga društva za školsku i sveučilišnu medicinu. Izdaje ga Klinika za dječje bolesti u Zagrebu. Glavni su urednici Renata Lokar-Kolbas i Ingeborg Barišić. Izlazi od 1993. i nastavak je časopisa Arhiv za zaštitu majke i djeteta (pokrenut 1956), urednici kojega su bili F. Fischer-Sartorius, K. Pansini i Vladimir Kolbas.

Citiranje:
Paediatria Croatica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46099>.