TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Paletin, Vinko

Paletin, Vinko, hrvatski diplomat, pravni pisac i kartograf (Korčula, 1508Korčula, oko 1575). Rođen u patricijskoj korčulanskoj obitelji. Kao mladić otišao u Španjolsku, a zatim 1530. u Srednju Ameriku, gdje se pridružio konkistadorima na Yucatánu. U Meksiku 1541. stupio u dominikanski red, a 1546. završio studij teologije u Bologni. Bio profesor matematike u Vicenzi te u diplomatskoj misiji španjolskoga kralja Filipa II. Preveo je sa španjolskoga na talijanski djelo o navigaciji španjolskoga kozmografa Pedra Medine Umijeće plovidbe (L’arte del navigar, 1554). Na temelju podataka i vlastitih mjerenja izradio je geografsku kartu Španjolske (1551). Njegovo je najznačajnije djelo rasprava O pravu i opravdanosti rata protiv Indijanaca, posvećeno španjolskom kralju Filipu II. (De jure et justitia belli contra Indos ad Philippum II Hispaniarum regem), napisana na latinskome 1557–58., a 1559. prevedena na španjolski. Tim je djelom zauzeo srednji put između »apsolutnoga kraljeva prava« (koje su zagovarali i mnogi onodobni humanisti) i borbe redovničkoga subrata B. de Las Casasa, koji se zauzimao za prava Indijanaca (ukinuće ropstva, ravnopravnost urođenika i useljenika).

Citiranje:
Paletin, Vinko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46257>.