TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Palman, Dominik

Palman, Dominik, hrvatski matematičar (Senj, 9. VIII. 1924Zagreb, 17. IV. 2006). Na Sveučilištu u Zagrebu je diplomirao elektrotehniku (1951), a doktorirao matematiku (1958) tezom o cirkularnim krivuljama 3. reda u hiperboličkoj ravnini. Radio u tvornicama »Rade Končar« (1952–54) i Elektroprojekt (1954–57). Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1958–94), redoviti profesor (od 1972). U okviru projektivne sintetičke geometrije posebno se bavio teorijom krivulja i ploha te ravninom i prostorom s neeuklidskim metrikama. Autor niza udžbenika: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije (koautori Z. Kurnik, B. Pavković, 1973), Projiciranje i metode nacrtne geometrije (1982), Projektivna geometrija (1984), Trokut i kružnice (1994), Geometrijske konstrukcije (1996).

Citiranje:
Palman, Dominik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46304>.