Palmotić Dionorić, Jaketa

Palmotić Dionorić, Jaketa (Jakov), hrvatski književnik (Dubrovnik, 1623Dubrovnik, 22. II. 1680). Ugledni dubrovački vlastelin, istaknuo se kao diplomat. Dubrovačka Republika nekoliko ga je puta slala u Carigrad (1657–59., 1665., 1666), gdje se zatekao i 1667., u doba velikoga potresa u rodnome gradu, u kojem su mu stradali žena i djeca. Na vijest o potresu vratio se u rodni grad. Ubrzo je, kao iznimno vješt diplomat s poznanstvima u Carigradu, opet bio poslan da u novim okolnostima za Dubrovnik isposluje odgodu plaćanja harača. Autor je dvaju djela. Didone, sadržajem tragedija a načinom izvedbe melodrama u tri čina, prikazana u Dubrovniku 1646., dramatizacija je četvrtoga pjevanja Vergilijeve Eneide. U epu Dubrovnik ponovljen, kojemu je dvadeseto pjevanje ostalo nedovršeno, tematizira zbivanja vezana uz potres, i to kako na osobnom tako i na općem planu, te opisuje zahtjevnu poklisarsku misiju na Portu nakon velikoga potresa. Premda je pisan u 3. licu, ep obiluje autobiografskim elementima i dionicama memoarske i putopisne naravi, koje se isprepleću s opisom povijesnih događaja i fikcionalnim epizodama. Ep je dijelom nastao po uzoru na T. Tassa i I. Gundulića. Oba je djela za tisak priredio Stijepo Skurla i objavio 1878. u Dubrovniku.

Citiranje:
Palmotić Dionorić, Jaketa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46330>.