Pandžić, Bazilije Stjepan

Pandžić, Bazilije Stjepan, hrvatski povjesničar i arhivist (Drinovci, BiH, 30. I. 1918Humac kraj Ljubuškoga, BiH, 16. IV. 2019). U franjevački red stupio je 1935. u Humcu, a za svećenika je bio zaređen 1941. Godine 1945. u Rimu je doktorirao tezom O trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji (De dioecesi Tribuniensi et Mercaneni), u kojoj je objavio do tada nepoznate izvore iz Tajnoga vatikanskog arhiva. Godine 1947. diplomirao je arhivistiku, paleografiju i diplomatiku u Rimu, gdje je zatim (1950) stekao doktorat iz orijentalistike obranivši tezu Trebinjsko-mrkanjska biskupija (za turske vladavine) /Il vescovado di Trebinje e di Mrkanj (sotto i Turchi)/. Od 1947. do 1985. bio je generalni arhivist i analist franjevačkoga reda u Rimu. Godine 1958. bio je izabran za dopredsjednika Međunarodnog udruženja crkvenih arhivista. Bio je vanjski suradnik Kongregacije za proglašenje svetaca (zaslužan za proglašenje svetim Nikole Tavelića). Objavio je više od 200 studija iz crkvene povijesti, osobito povijesti franjevačkoga reda. Na hrvatskom, talijanskom i latinskom jeziku napisao je više radova o povijesti Hrvatske i BiH. Nastavio je objavljivati Annales Minorum, što ih je 1625. započeo irski franjevac Luke Wadding (sv. XXX i XXXI, 1956). Sudjelovao je u osnutku Hrvatskoga povijesnog instituta u Rimu (1963), a u suradnji s Lucijanom Kordićem i Dionizijem Lasićem 1970. pokrenuo je nakladničku kuću ZIRAL (Zajednica izdanja Ranjeni labud, Chicago–Zürich–Rim). Priredio je i objavio dva sveska Acta franciscana Hercegovinae (sv. II i III, 2003), koje je 1934. započeo Dominik Mandić. Ostala djela: Pregled hrvatske povijesti (A Review of Croatian History, 1954), Životni put Nikole Tavelića (1970), Životopis dr. fra Dominika Mandića, OFM (1994), Hercegovački franjevci, sedam stoljeća s narodom (2001), Tragovi jednog života (2009).

Citiranje:
Pandžić, Bazilije Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46409>.