STRUKE:

Pantelić, Marija

Pantelić, Marija (Agnezija), hrvatska paleoslavistica (Ferdinandovac, 12. VI. 1915Zagreb, 8. X. 2008). God. 1935. stupila u samostan sestara milosrdnica pod imenom sestre Agnezije. Filološke studije završila 1941. u Zagrebu. Bila gimnazijska profesorica, a od 1949. do 1986. zaposlena u Staroslavenskom institutu, uglavnom na istraživanju hrvatskoglagoljskih liturgijskih kodeksa. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1960. doktorirala tezom Hrvatskoglagoljski kodeksi krbavskog područja u 14. i 15. stoljeću. Istraživala u mnogim inozemnim arhivima i knjižnicama. God. 1988. na zagrebačkom Katoličkom bogoslovnom fakultetu dobila je doktorat honoris causa. – Raspon je djelatnosti M. Pantelić širok: od kulturoloških raščlamba nastanka pisanih spomenika, enciklopedijskih paleoslavističkih članaka, preko recenzija do opširnih znanstvenih studija, kao što su O Kijevskim i Sinajskim listićima (u časopisu Slovo, 1985), uvod uz pretisak Drugoga novljanskoga brevijara (1977) te popratne studije uz izlazak pretiska Hrvojeva misala i izradba njegove transkripcije. Središte je njezina istraživanja staroslavenska paleografija i liturgija. Za poznavanje staroslavenskoga bogoslužja u europskom kontekstu njezino je djelo nezaobilazno.

Citiranje:
Pantelić, Marija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46472>.