STRUKE:

austrijska škola

austrijska škola ili bečka škola, škola ekonomskog mišljenja, nastala potkraj XIX. st. Temelji se na subjektivnoj teoriji vrijednosti i graničnoj psihološkoj korisnosti u objašnjavanju ekonomskih pojava. Razvila se pod utjecajem C. Mengera, a potom E. von Böhm-Bawerka, F. Wiesera i drugih. Korisnost ne tretira kao objektivno svojstvo predmeta, nego kao psihološki odnos osoba prema stvarima koje zadovoljavaju njihove potrebe. U središte analize stavlja potrošača, pa je težište na potrošnji. Ekonomika ovdje ne istražuje stvarne odnose između proizvodnje i razdiobe dobara, nego prije svega ispituje motive i kriterije koji određuju čovjekovo ponašanje prilikom izbora između oskudnih sredstava. Na području proizvodnje austrijska škola također naglašava psihološku stranu individualnih poduzetničkih odluka. Priklanja se liberalnoj doktrini i aktivna je u obrani i obnovi liberalnih teorija. Tradicija austrijske škole očuvala se do danas, a njezini su istaknuti predstavnici u XX. st. bili Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Gottfried von Haberler, Joseph A. Schumpeter, Fritz Machlup. Austrijska škola dala je važan doprinos izgradnji standardne neoklasične ekonomske analize.

Citiranje:
austrijska škola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4689>.