STRUKE:

Austrijsko Carstvo

Austrijsko Carstvo, jedan od naziva kojim se označavalo zemlje pod vlašću Habsburgovaca. U XIV. st. u ispravama se najprije upotrebljavao izraz Dominium Austriae, kojim se željelo istaknuti da je Austrija matični posjed Habsburgovaca, odnosno da je ona područje njihove kneževske vlasti, a polovicom XIV. st. u upotrebu se uvodi izraz Domus Austriae. Od krunidbe Fridrika III. za cara Svetoga Rimskog Carstva Njemačke Narodnosti 1452., osobito od Maksimilijana I., zemlje kojima su vladali Habsburgovci običava se nazivati Carstvom. Kada su potkraj XVII. i početkom XVIII. st. sve pokrajine austrijske grane Habsburgovaca bile tješnje povezane, počelo se težiti uvođenju za njih jedinstvenog imena Austrija (ili Austrijske zemlje), a od 1711. u službene dokumente uvodi se izraz Austrijsko Carstvo, odnosno Austrijska Monarhija (Monarchia Austriaca). Car Franjo II. uzeo je 1804. naslov austrijskoga cara, a odnosio se i na Ugarsku. God. 1806. car Franjo II. odrekao se rimsko-njemačke carske krune i dokinuo Sveto Rimsko Carstvo Njemačke Narodnosti. U XIX. st. za zemlje pod Habsburgovcima i one koje su pripadale kruni sv. Stjepana uobičajio se naziv Habsburška Monarhija, koja se nakon Austro-ugarske nagodbe 1867. zove Austro-Ugarska.

Citiranje:
Austrijsko Carstvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4690>.