Pavličević, Dragutin

Pavličević, Dragutin, hrvatski povjesničar (Luka Krmpotska, 15. I. 1932). Diplomirao 1956. povijest i hrvatski jezik na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu. Isprva radio kao nastavnik u Pleternici, a nakon završena izvanrednoga studija povijesti na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1964), postao je predavač povijesti na Pedagoškoj akademiji u Petrinji. God. 1965. utemeljio je Povijesno društvo za Sisak, Petrinju i Banovinu. God. 1968–70. bio je ravnatelj gimnazije u Petrinji, a 1970–76. urednik u Školskoj knjizi u Zagrebu. God. 1976. doktorirao povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1976. bio je znanstveni suradnik u Institutu za hrvatsku povijest, potom znanstveni savjetnik Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a 1997–2003. znanstveni savjetnik u Institutu društvenih znanosti »Ivo Pilar«. Jedan je od pokretača Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Autor je mnogih udžbenika, priručnika i didaktičkih materijala za nastavu povijesti. U znanstvenom radu bavi se hrvatskom poviješću XIX. i XX. st., posebice agrarnom problematikom, istočnim pitanjem, hrvatskom dijasporom i pitanjem granica. Uredio je zbornike Vojna krajina (1984) i Krbavska bitka i njezine posljedice (1997). Značajnija djela: Narodni pokret 1883. u Hrvatskoj (1980), Hrvatske kućne zadruge (I, 1989), Moravski Hrvati: povijest, život, kultura (1994), Povijest Hrvatske (1994), Kratka politička i kulturna povijest Bosne i Hercegovine (2000), Iz ambara sjećanja i divana (2007), Hrvati i istočno pitanje (2007), Grad Pleternica: 1270.–2010. (koautor, 2009), Hrvatske kućne/obiteljske zadruge (I–II, 2010).

Citiranje:
Pavličević, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47146>.