STRUKE:

Peirce, Charles Sanders

ilustracija
PEIRCE, Charles Sanders

Peirce [pịəɹs], Charles Sanders, američki znanstvenik, logičar i filozof (Cambridge, Massachusetts, 10. IX. 1839Milford, Pennsylvania, 19. IV. 1914). Diplomirao kemiju (1863) na Harvardovu sveučilištu. Radio je uglavnom kao geodet u službi za premjere SAD-a, te je na temelju okultacija Plejada Mjesecom odredio niz geografskih dužina premjernih točaka SAD-a. Njegovi astronomski radovi u okviru harvardskog opservatorija temelj su premjera SAD-a od Atlantskoga do Tihog oceana. Također je na temelju mjerenja određivao sploštenost Zemlje te pridonio teoriji korištenja njihala u određivanju sile teže. Iako je u svoje doba bio poznat među svjetskim znanstvenicima, zbog sukoba s administracijom astronomska mu djela nisu za života bila tiskana. Pisao je radove i iz kemije, spektroskopije te eksperimentalne fizike i psihologije. Utemeljio je pragmatizam u američkoj filozofiji te je razvijao simboličku logiku i teoriju vjerojatnosti.

Smatra se utemeljiteljem semiotike u modernom smislu, kao discipline zasnovane na logici, filozofiji i spoznajnoj teoriji, koja proučava znakovne sustave općenito. Za razliku od Peirceove semiotike, semiologija F. de Saussurea, temeljena na jezikoslovnim spoznajama, bez filozofskih pretenzija, uspoređuje funkcioniranje jezika kao sustava znakova s ostalim znakovnim sustavima unutar društva. Peirce svoju teoriju znakovnih sustava tumači različito od Saussurea. S obzirom na odnos znaka i predmeta na koji se znak odnosi, Peirce razlikuje tri temeljne vrste znakova: simbole, ikone i indicije. Simboli su u odnosu proizvoljnosti i konvencije prema predmetu i tumačenjem su najbliskiji Saussureovu tumačenju jezičnoga znaka. Između riječi stablo i stabla – predmeta postoji proizvoljni (nemotiviran), konvencionalizirani odnos. Ikone se temelje na odnosu sličnosti (prirodne, fizičke, funkcionalne) između znaka i predmeta. Npr. neka stara pisma poput kineskoga ili egipatskih hijeroglifa u nekim su vidovima ikonički utemeljena. Indicije su u odnosu bliskosti ili uzročnosti s označenim predmetom, dim je npr. indicija za vatru. Proces neprekidnoga prevođenja znakova u znakove Peirce naziva semiozom. Takvo je tumačenje znaka imalo velik utjecaj na suvremenu književnu teoriju. Za života je malo objavljivao; 1931–35. izašla su mu Sabrana djela (The Collected Papers of Charles Sanders Peirce, I–IV).

Citiranje:
Peirce, Charles Sanders. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47316>.