Pejačević, Nikola

Pejačević, Nikola, grof i austrougarski general (Retfala, danas Osijek, 27. VII. 1833Badgastein, Austrija, 6. VII. 1890). Kao kadet stupio je 1849. u lako konjaništvo i sudjelovao u pohodu na Madžarsku. Ratovao kao bojnik protiv Italije 1859., a kao pukovnik zapovijedao 9. husarskom pukovnijom u pohodu na Dansku (1864) i u ratu u Češkoj (1866). God. 1870. general bojnik, 1871–74. glavni carski pobočnik, potom inspektor konjaništva, 1875. podmaršal, a 1883. general konjaništva. God. 1886–90. zapovjednik IV. korpusa u Budimpešti. Dobitnik najviših austrougarskih odlikovanja.

Citiranje:
Pejačević, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47328>.