Pellegrini, Giovan Battista

Pellegrini [pel:egri:'ni], Giovan Battista, talijanski lingvist (Cencenighe Agordino, 23. II. 1921Padova, 3. II. 2007). Od 1964. profesor lingvistike na Sveučilištu u Padovi. Bavio se različitim jezicima i lingvističkim pitanjima, ali je glavninu radova posvetio istraživanju predlatinskih jezika stare Italije, te dolomitskomu ladinskomu i furlanskomu, toponomastici, etimologiji, arabizmima itd. Osmislio je i vodio rad na Furlanskom povijesno-jezično-etnografskom atlasu (Atlante storico-linguistico-etnografico friulano, I–VI, 1972–86). Ostala djela: Venetski jezik (La lingua venetica, I–II, 1967., s A. L. Prosdocimijem), Eseji o dolomitskom ladinskom i furlanskom (Saggi sul ladino dolomitico e sul friulano, 1972), Studije o mletačkoj dijalektologiji i filologiji (Studi di dialettologia e filologia veneta, 1977), Talijanska toponomastika (Toponomastica italiana, 1990), Od venetskoga do mletačkoga (Dal venetico al veneto, 1991), Geneza retoromanskoga (ili ladinskoga) (La genesi del retoromanzo (o ladino), 1991).

Citiranje:
Pellegrini, Giovan Battista. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 15. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47398>.