autoregulacija u ponašanju

autoregulacija u ponašanju, motrenje, usmjeravanje i prilagođivanje vlastitoga djelovanja zahtjevima situacije ili postavljenim ciljevima djelovanja. Uspješnost autoregulacije ponašanja ovisi o poznavanju zahtjeva situacije, ranijem učenju, ali i o točnosti samoprocjena vlastitoga ponašanja.

Citiranje:
autoregulacija u ponašanju. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4766>.