TRAŽI DALJE:
STRUKE:

peroksidi

peroksidi (per- + oksidi), kemijski spojevi koji sadrže kisik sa stupnjem oksidacije –1. U molekuli imaju par međusobno spojenih kisikovih atoma (–O–O–), tako da im je opća formula R2O2, gdje R može biti vodik, jednovalentan metalni element ili organske atomske skupine. Tako npr. vodikov peroksid (H2O2) ima strukturu H–O–O–H, a natrijev peroksid (Na2O2) strukturu Na–O–O–Na. Peroksidi lako gube jedan kisikov atom i prelaze u obične okside pa su zbog toga jaka oksidacijska sredstva. Vodikov peroksid služi kao sredstvo za izbjeljivanje i dezinfekciju, a barijev peroksid za proizvodnju pirotehničkih sredstava. Organski peroksidi lako se raspadaju u radikale pa služe kao katalizatori radikalske polimerizacije. Neki organski peroksidi, npr. metil-hidroperoksid (CH3OOH) ili etil-hidroperoksid (C2H5OOH), vrlo su osjetljivi eksplozivi. Stabilnost organskih peroksida povećava se s porastom njihove molekularne mase.

Citiranje:
peroksidi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47698>.