STRUKE:

autotransfuzija

autotransfuzija (auto- + transfuzija), terapijski postupak kojim se bolesniku uzima krv, da bi se pohranila i u slučaju potrebe ponovno dala (npr. pri operaciji). Time se može izbjeći prenošenje bolesti krvlju, senzibiliziranje bolesnika i alergijske reakcije, pa su i nuspojave pri davanju takve krvi rijetke.

Citiranje:
autotransfuzija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4784>.