TRAŽI DALJE:
STRUKE:

petnaesterac

petnaesterac, stih od petnaest slogova. Cezura dolazi obično iza osmoga sloga pa prevladava trohejska inercija, ali prema broju i rasporedu iktusa može imati različitu ritmičku strukturu. Npr.: Otkuda dolazi večer nego iz tamnih kuća. – Komu bol da svoju kažem i da radost svoju dam?

Citiranje:
petnaesterac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47899>.