STRUKE:

Petrinović, Frano

Petrinović, Frano, hrvatski industrijalac i trgovac (Supetar na Braču, 3. III. 1882New York, 19. V. 1951). Završio realnu gimnaziju u Splitu. Godine 1900. iselio se u Čile; živio u Antofagasti i Valparaísu. Poduzetnik u trgovini i industriji, najviše angažiran u industriji salitre. Surađivao je s drugim industrijalcima hrvatskoga podrijetla u Čileu, osobito s P. Baburicom. Utemeljitelj mnogih iseljeničkih institucija; jedan od osnivača Jugoslavenske narodne obrane (1915), preko koje je za I. svjetskog rata financirao i Jugoslavenski odbor u Londonu. Ostajući poslovno vezan uz Čile, 1922–39. živio je u Londonu, a od 1939. do smrti u New Yorku. Sahranjen je u obiteljskome mauzoleju u Supetru, djelu kipara T. Rosandića.

Citiranje:
Petrinović, Frano. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 15. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47952>.