petrokemija

ilustracija
PETROKEMIJA, peći za pirolizu, DIOKI d.d., Zagreb
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4ilustracija5ilustracija6ilustracija7ilustracija8ilustracija9

petrokemija (petro[lej] + kemija), grana kemije i kemijske tehnologije koja se bavi reakcijama i procesima dobivanja te svojstvima petrokemijskih proizvoda, tj. onih proizvoda koji se temelje na nafti i prirodnom plinu, a ne rabe se kao goriva ili maziva. Temeljno je obilježje petrokemijske proizvodnje velik broj proizvoda dobivenih od maloga broja početnih sirovina. Tako se od samo nekoliko ugljikovodika, kao što su niži alkeni (α-olefini) i aromatski ugljikovodici, te metan (od kojega nastaje sintezni plin), dobiva više tisuća kemijskih proizvoda. (→ naftni derivati; petrokemijski proizvodi; prirodni plin)

Citiranje:
petrokemija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47964>.